Microfilm Hanteren En Beheersen Van De Informatie - ladyproblems.org.uk

de emotionele doorwerking van een schokkende gebeurtenis - behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende n op het auteursrecht c q de uitgever van deze uitgave door de rechthebbende n gemachtigd namens hem hen op te treden niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van druk fotokopie microfilm of