Wetsontwerpen Tot Herziening Van De Grondwet - ladyproblems.org.uk

de belgische grondwet senate be - titel iv de buitenlandse betrekkingen fr de art 167 1 de koning heeft de leiding van de buitenlandse betrekkingen onverminderd de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten om de internationale samenwerking te regelen met inbegrip van het sluiten van verdragen voor de aangelegenheden waarvoor zij door of krachtens de grondwet bevoegd zijn